Hvem kan søge?

1)  Fonden prioriterer støtte til forskning fortrinsvis inden for diagnostisk kræftforskning samt anden diagnostisk forskning

2) Allergirelaterede forskningsprojekter kan som udgangspunkt komme i betragtning

3)  sygeplejerskers ansøgninger om videreuddannelse, projektrelaterede rejser mv. vil kunne komme i betragtning mod dokumentation fra arbejdspladsen

4)   Økonomisk trængende ældre enkeltpersoner kan opnå støtte, sædvanligvis forudsat, at der foreligger dokumentation fra sociale myndigheder og/eller læge samt økonomisk dokumentation, som f.eks. årsopgørelse fra Skat.

Yderligere uddelinger

1) Harboefonden yder et 3-årigt Ph.D stipendium på 356.670 DKK årligt. Næste stipendium uddeles maj/juni 2020.

Stipendiet udloddes til Ph.D. projekter ved danske forskningsinstitutter, der medvirker til at forbedre cancer diagnostik til gavn for patienten. Der vil især fokuseres på hurtigere diagnoser med forbedret diagnostisk sikkerhed for patienten. Stipendiets ansøgningsfrist samt forventet projektstart vil blive meddelt i de relevante institutioner samt oplyst på denne hjemmeside.

2) Harboefonden yder hvert år et stipendium på 110.000 til en sygeplejerske, der skal arbejde med protokollen til sit Ph.D-projekt. Næste stipendium uddeles maj/juni 2020

Fonden yder i almindelighed ikke støtte til:

  • studerendes udlandsrejser og –ophold med mindre det er i relation til forskning inden for de nævnte områder
  • passiv deltagelse i møder eller kongresser
  • andre forskningsområder udover de nævnte
  • udenlandske projekter