Hvem kan søge?

1)  Støtte til fri forskning i immunohistokemiske metoder, i tråd med den tidligere virksomhed DAKO A/S primære erhvervsområde, der kan omsættes til hurtige og effektive udrednings- og behandlingsforløb til gavn for patienten.

2) Støtte til forskning i molekylær- diagnostiske metoder eller anden videnskabelig forskning der kan omsættes til hurtige og effektive udrednings- og behandlingsforløb til gavn for patienten.

3)  Støtte til sygeplejerskers videreuddannelse der kan bidrage til at forbedre kvaliteten af patenters behandlingsforløb i sundhedsvæsenet. 

4)   Støtte til omsorg for ældre i økonomisk trang med særligt fokus på personer der p.g.a. sygdom eller længere sygdomsforløb har behov for hjælp til rekreation, hjælpemidler eller lignende.

5) Støtte til andre almennyttige formål.

Yderligere uddelinger

1) Harboefonden yder et 3-årigt Ph.D stipendium på 390.000 DKK årligt. Næste stipendium uddeles maj/juni 2024.

Stipendiet udloddes til Ph.D. projekter ved danske forskningsinstitutter, der medvirker til at forbedre cancer diagnostik til gavn for patienten. Der vil især fokuseres på hurtigere diagnoser med forbedret diagnostisk sikkerhed for patienten. Stipendiets ansøgningsfrist samt forventet projektstart vil blive meddelt i de relevante institutioner samt oplyst på denne hjemmeside.

2) Harboefonden yder hvert år et stipendium på 110.000 til en sygeplejerske, der skal arbejde med protokollen til sit Ph.D-projekt. Næste stipendium uddeles maj/juni 2023.

Ansøgningsfrist 15. april  2023

Fonden yder i almindelighed ikke støtte til:

  • studerendes udlandsrejser og –ophold med mindre det er i relation til forskning inden for de nævnte områder
  • passiv deltagelse i møder eller kongresser
  • andre forskningsområder udover de nævnte
  • udenlandske projekter