Hvem kan søge?

Vi støtter følgende sager

Støtte til fri forskning i immunohistokemiske metoder

For at komme i betragtning til et legat under dette formål, skal der være tale om diagnostiske metoder.

Støtte til forskning i molekylær- diagnostiske metoder eller anden videnskabelig forskning

For at søge i denne kategori bør forskningsprojektet være forhåndsgodkendt af Videnskabsetisk Komité såfremt der kan herske tivitl om etiske spørgsmål.

Det forventes, at projekterne giver anledning til publikationer og at disse efterfølgende sendes til fonden.

Støtte til sygeplejerskers videreuddannelse

For at komme i betragtning til et legat under dette formål er det et krav at du har din arbejdsplads opbakning til hhv. videreuddannelse og aktiv deltagelse i projektrelaterede rejser.

Støtte til ældre i økonomisk trang

For at komme i betragtning til et legat under dette formål, er det et krav at du er fyldt 50 år og at din personlig indkomst ikke overstiger DKK 200.000. Du kan maksimalt søge et legat på DKK 15.000. Hvis du allerede har modtaget et legat fra os skal der minimum går tre år, før du igen vil komme i betragtning.

Støtte til andre almennyttige formål

Du kan ikke søge et legat under dette formål som privatperson.

Fonden yder i almindelighed ikke støtte til:

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen herunder, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.