Om Harboefonden

HARBOEFONDEN_MENNESKER_2

Harboefonden er en erhvervsdrivende, almennyttig og social fond, som i 1983 blev stiftet af grundlæggerne af firmaet Dako A/S, læge og forsker Niels Harboe, dr.med.hc, Niels Harboes bror gårdejer Gunner Harboe og deres hustruer Annelise og Helene Harboe og endvidere tidligere forstanderinde på Rigshospitalet, Ruth Ellesgaard.  Dako A/S er senere overtaget af Agilent Technologies, men Fonden har vedligeholdt sin gode forbindelse med selskabet.

Harboefondens formål
1. at støtte fri forskning inden for kræftdiagnostik
2. at støtte andre videnskabelige formål. Støtten kan bestå i donation til specielle forskningsopgaver såvel som til en forskningsgruppe eller en forskningsinstitution.
3. at yde støtte til sygeplejepersonalets videreuddannelse og projektrelaterede rejser
4. at yde støtte til omsorg for ældre, der er i økonomisk trang
5. at støtte andre almennyttige formål

Bestyrelse
Bestyrelsen består af efterkommere af Niels og Gunner Harboe samt en forsker, tidligere ansat i Dako A/S, og en advokat:

Viggo Harboe, formand
Søren Harboe, næstformand
Morten Marker
Anne Harboe
Cecilie Harboe
Kim Adelhorst
Søren Ingerslev, advokat

Revision
Deloitte v/Statsaut.revisor Jens Rudkjær

Regnskabsoplysninger 2016

Egenkapital: 87.760 t.kr
Årets resultat: (208.390) t.kr
Uddelinger:  3.334 t.k

God fondsledelse
Harboefonden følger Komitéen for god fondsledelses anbefalinger, bortset fra anbefaling nr. 2.4.1, 2.5.1 og 2.6.2.