Ansøgninger, vejledning

Vedledning til ansøgninger
Som BILAG skal vedlægges
 
Forskningsprojekter
·  Detaljeret projektbeskrivelse vedlagt en kort lægmandsbeskrivelse
·  Kort redegørelse for ansøgers baggrund med c.v. for projektets videnskabeligt ansvarlige’
·  For yngre ansøgere en udtalelse med en motiveret anbefaling fra en erfaren forsker knyttet til projektet
·  Budget/delbudget. Hvis ansøgninger vedrørende forskningsprojekter imødekommes, forventes det, at projektet giver anledning til publikation, og at et eksemplar af publikationen indsendes til fonden.
Forskningsprojekter og undersøgelser bør være forhåndsgodkendt af Videnskabsetisk Komité, såfremt der kan herske tvivl om etiske spørgsmål.

Støtte til aktiv deltagelse i kongresser i ind- og udland
·  Rejseformål, rejsemål og tidspunkt skal fremgå af ansøgningen
·  Rejseudgifter skal baseres på billigste flyrejse og opholdsudgifter må højst svare til Finansministeriets satser for tjenesterejser i udlandet

Støtte til ældre i økonomisk trang (da Fonden er en social fond, kan denne gruppe modtage skattefrit legat op til 15.000 kr)
·  Udtalelser fra sociale myndigheder, læge, institution el. lign.
·  Budget og evt. årsopgørelse fra skattevæsenet
·  Øvrige oplysninger, som ansøgeren finder af vigtighed for behandlingen af ansøgningen vedlægges

Støtte til almennyttige formål
·  Beskrivelse af projekt og formål
·  Detaljeret budget
·  Andre legatdonorer

Der kan ikke gives nogen egentlig retningslinie for, hvilke almennyttige områder Fonden støtter, og det er yderst sjældent, at der bliver støttet med store beløb.