Hvad har fonden støttet i 2016

Ad 1 + 2: diagnostisk kræftforskning og andre forskningsformål: kr. 1.288 t.kr
Ad 3:        sygeplejerskers videreuddannelser og aktiv deltagelser i kongresser: 277 t.kr
Ad 4:      omsorg for ældre i økonomisk trang: 559 t.kr
Ad 5:      andre almene formål: 1.190 t.kr