Formål

Harboefondens formål
      1. at støtte fri forskning inden for kræftdiagnostik

2. at støtte andre videnskabelige formål
Støtten kan bestå i støtte til specielle forskningsopgaver såvel som støtte til en forskningsgruppe eller en forskningsinstitution.

3. at yde støtte til sygeplejepersonalets videreuddannelse og projektrelaterede rejser

4. at yde støtte til omsorg for ældre, der er i økonomisk trang

5. at støtte andre almennyttige formål

 

Hvorledes udvælges ansøgere i de forskellige grupper.

ad 1)  Fonden prioriterer støtte til forskning fortrinsvis inden for diagnostisk kræftforskning samt anden diagnostiske forskning

ad 2) Alle allergirelaterede forskningsprojekter kan som udgangspunkt komme i betragtning

ad 3)  sygeplejerskers ansøgninger om videreuddannelse, projektrelaterede rejser mv. vil kunne komme i betragtning mod dokumentation fra arbejdspladsen

ad 4)   Økonomisk trængende ældre enkeltpersoner kan opnå støtte, sædvanligvis forudsat, at der foreligger dokumentation fra sociale myndigheder og/eller læge samt økonomisk dokumentation, som f.eks. årsopgørelse fra Skat.