Formål

Harboefondens formål
  1. I. Støtte til fri forskning i immunohistokemiske metoder, i tråd med den tidligere virksomhed DAKO A/S primære erhvervsområde, der kan omsættes til hurtige og effektive udrednings- og behandlingsforløb til gavn for patienten.

  2. II. Støtte til forskning i molekylær- diagnostiske metoder eller anden videnskabelig forskning der kan omsættes til hurtige og effektive udrednings- og behandlingsforløb til gavn for patienten.

    III. Støtte til sygeplejerskers videreuddannelse der kan bidrage til at forbedre kvaliteten af patienters behandlingsforløb i sundhedsvæsenet.

    IV. Støtte til omsorg for ældre i økonomisk trang med særligt fokus på personer der p.g.a. sygdom eller længere sygdomsforløb har behov for hjælp til rekreation, hjælpemidler eller lignende.

    V. Støtte til andre almennyttige formål.

Hvorledes udvælges ansøgere i de forskellige grupper.

ad 1)  Fonden prioriterer støtte til forskning fortrinsvis inden for diagnostisk kræftforskning samt anden diagnostiske forskning

ad 2) Alle allergirelaterede forskningsprojekter kan som udgangspunkt komme i betragtning

ad 3)  Sygeplejerskers ansøgninger om videreuddannelse, projektrelaterede rejser mv. vil kunne komme i betragtning mod dokumentation fra arbejdspladsen

ad 4)   Økonomisk trængende ældre (over 50 år) enkeltpersoner kan opnå støtte, sædvanligvis forudsat, at der foreligger dokumentation fra sociale myndigheder og/eller læge samt økonomisk dokumentation, i form af årsopgørelse fra Skat

ad 5) Det er sjældent at fonden støtter med store beløb indenfor dette formål, og der er ikke defineret  retningslinjer for hvilke emner der vil blive taget i betragtning til uddelinger. Ansøgninger til dette formål behandles på to årlige bestyrelsesmøder i maj og november. Til ansøgning om støtte til almennyttige formål skal vedlægges: Beskrivelse af projekt og formål, detaljeret budget,  oplysning om andre legatdonorer