Ansøgningsskema

Almene og sociale formål
Forskere og sygeplejersker
Pensionister m.fl.

Samtykkeerklæring

Udfyldt ansøgningsskema samt samtykkeerklæring skal sendes med supplerende oplysninger vedhæftet i ét samlet dokument til ansog@harboefonden.dk 

Til pensionister m.fl: for at beskytte følsomme data bedes ansøgeren kun skrive fødselsdato og IKKE de fire sidste cifre i cpr.nummeret. Fjern også de sidste fire cifre på alle eventuelle vedlagte bilag (skats opgørelser, lægeudtalelser mv.) Notér heller ikke bankoplysninger. Hvis I modtager et legat, vil I blive spurgt om disse oplysninger på en donationsformular, og først da skal I notere de oplysninger, vi beder om.

De modtagne ansøgninger vil blive behandlet ved det førstkommende møde. Der er ikke fastlagte mødedatoer.

Der bliver kun givet besked om afslag ved personlig henvendelse ved pr. telefon eller mail