Ansøgningsskema

Almene og sociale formål
Forskere og sygeplejersker
Pensionister m.fl.

Udfyldt ansøgningsskema skal sendes med supplerende oplysninger vedhæftet i ét samlet dokument til ansog@harboefonden.dk

Ansøgninger modtaget inden 22. marts 2018 vil blive behandlet på forretningsudvalgsmødet den 10. april 2018.

Sygeplejeskestipendiatet uddeles i april/juni 2018. Sidste frist for modtagelse af ansøgninger vil blive meddelt i “Sygeplejersken”

Ph-d stipendiatet uddeles i maj/juni 2018. Sidste frist for modtagelse af ansøgninger vil blive meddelt på opslag på hospitalsinstitutter, DTU mv.